متن دلتنگی

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم....


برچسب‌ها: دلتنـــگیــهای مــــــن, متن دلتنگی, دلتنگ شرشربارون, دلتنگ, شعردل تنگی
[ چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:19 ] [ دلتنگ ] [ ]